Instituzioa

Urteko lan-programa

2024 Urteko lan-programa

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Osoko Bilkurak 2024ko otsailaren 8an egindako bilkuran ondoko Lanerako Plana onetsi du 2024. urterako. :

Lan-plana egin aurretik, Eusko Legebiltzarreko Ekonomia eta Ogasun Batzordeak eta Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietako batzordeek plan horretan sartu beharreko lehentasun-eskaerak jaso eta aztertu ditu HKEEk.

Plan hau jasotako eskaerak ahalik eta gehien asebetetzen saiatu da.