Instituzioa

Jarduera Eremua

Jarduera eremua

HKEEren 1/1988 sorrera Legearen arabera eta 1/1988 Legea 2. artikuluan aldarazten duen 6/2012 Legearen arabera, Epaitegiaren fiskalizazio esparrua honako hau da:

a) Euskal sektore publikoaren jarduera

Lege honen ondorioetarako, kide hauek izango ditu:

  • Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-ogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean definitua dagoen moduan, 1/1997 Legegintzako Dekretu bidez onetsia.
  • Lurralde historiko bakoitzaren batzar nagusi eta foru aldundiak eta horien mendeko erakundeak eta sozietate publikoak.
  • Toki entitateak eta horien mendeko erakundeak eta sozietate publikoak, Ekonomia Itunaren Legean ezarritako ekonomia-finantza araubidearen berezitasunen arabera.
  • Zuzenbidean onartutako zeinahi moldepean sortutako edozein pertsona juridiko, zuzen nahiz zeharka euskal sektore publikoko erakundeek gehiengoarekin partaidetu edo finantzatzen badute, edo partaidetza edo finantzaketa gutxiengoa izanik, horiek batuta erakunde berean partaidetza edo finantzaketa gehiengoa izatea eragiten badu.
  • Aurrez zerrendatutako erakundeetatik eratorritako diru edo baliabide publikoak administratu edo erabiltzen dituen bestelako zeinahi erakunde.

b) Beste edozein pertsona fisiko edo juridikoren jarduera

Aurreko atalean ez da sartzen euskal sektore publikoaren laguntza ekonomiko edo finantzarioak jasotzen dituenik. Laguntzen erabilera eta erabilera egokiari buruzkoa izango da kontrola.

c) Laguntzen izaera izango dute dirulaguntzek eta zerga-salbuespen edo -onurek.

Halaber, euskal sektore publikoak doan edo merkatuko prezioa baino merkeago emandako ondasunen edo industriaren ekarpenak edo lagapenak, kredituak, abalak eta bestelako bermeak».

Jarduera-eremu materiala

Herri Kontuen Euskal Epaitegia-Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren fiskalizazio-funtziotik, 1/1988 Legeak ezarria, honako hauek egiaztatzean laburbiltzen da:

  • Euskal Sektore Publikoaren jarduera ekonomiko eta finantzarioaren legezkotasuna.
  • SPVren jardueraren eraginkortasuna eta efizientzia.
  • Aurkeztutako finantza-dokumentazioa aplikatu beharreko kontabilitate-printzipioen mende jartzea.
  • Jasotako laguntzak behar bezala erabili direla eta zertarako erabili diren.

Fiskalizazio-eginkizunaz gain, HKEEk Eusko Legebiltzarrari aholkularitza eman behar dio arlo ekonomiko eta finantzarioan, betiere Legegintzako Osoko Bilkurak eskatuta.