Instituzioa

Antolakuntza eredua

Antolakuntza eredua

Erakunde fiskalizatzaileak pertsona bakarreko edo kide anitzeko organo gisa eratu daitezke. Lehenengo kasuan, erakundearen zuzendaritza pertsona bakar bati dagokio, eta bigarrenean, berriz, kide bat baino gehiagori.

Legeak kide anitzeko organoaren eredua aukeratu du HKEErako, latinezko tradizioari jarraituz. Tradizio hori erakunde fiskalizatzaile gehienek ere ikusten dute, Kontuen Auzitegiak berak barne.

Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkura arduratuko da HKEEko kide bakoitza sei urterako aukeratzeaz. Horretarako, legebiltzarreko kideen hiru bostenen aldeko botoa behar da. Hautetsiek baldintza batzuk bete beharko dituzte. Unibertsitate-titulua izan behar dute, eta Auzitegiaren funtzio-eremuan beharrezkoak diren gaitasunak egiaztatu behar dituzte. Gutxienez hamabi urteko esperientzia behar da.

HKEEko kide izateak kargu publiko izaera du ondorio guztietarako. Kontuan hartu beharreko puntu bat da, bere eginkizunak betetzean, kide bakoitzak epaileen independentzia eta mugiezintasun bera duela, eta, aldi berean, bateraezintasun zehatzak eskatzen dizkiela.

Epaimahaiko kideen agintaldia sei urtekoa da, Eusko Legebiltzarreko kideentzat xedatutakoa baino bi urte luzeagoa. Horrek erakusten du Legea idaztean une oro bilatu zela Auzitegiaren beharrezko independentzia eta haren lanen jarraipena legegintzaldi bakoitzeko alditik harago. Lanpostu hutsak sortzen badira, ordezkapena betetzeko hautatutakoak aurreko ordezkatzaileak bete nahi zuen agintaldi bera izango du, hau da, sei urte bete arte geratzen zaion denbora.

Egitura

HKEE lau organoren inguruan egituratzen da: Lehendakaritza, Lehendakariordetza, Osoko Bilkura eta Idazkaritza Nagusia. Horietako bakoitzak ondo mugatuta ditu bere eskumenak. Hauek dira Lehendakaritzari dagozkionak:

 • Osoko Bilkurari Idazkaritza Nagusia beteko duen pertsona izendatzea proposatzea.
 • Auzitegiaren ordezkaritza judiziala eta judizioz kanpokoa.
 • Osoko Bilkuraren buru izatea eta Auzitegiaren Osoko Bilkuraren gai-zerrendak finkatzea, eta hartzen diren erabakiak betearaztea.
 • Epaimahaiko zerbitzu tekniko eta administratiboen zuzendaritza.
 • Auzitegiaren funtzionamendurako beharrezkoak diren obrak, ondasunak, zerbitzuak, hornidurak eta gainerako prestazioak kontratatzea, bai eta hitzarmenak baimentzea ere.
 • Gastuak baimentzea eta xedatzea.
 • Osoko Bilkurari lanpostuen zerrendak eta enplegu publikoko eskaintzak proposatzea.
 • Lanpostuak betetzeko hautaproben deialdia.
 • Langile finkoak edo behin-behinekoak izendatzea eta kargutik kentzea.
 • Auzitegiaren zerbitzura dauden langileen gaineko diziplina-ahala du.

HKEEren organigramako bigarren kargua Lehendakariordetza da. Kargua betetzen duen pertsonak lehendakaria ordezkatu beharko du, kargua hutsik dagoenean, kanpoan denean eta kargua bertan behera uzten duenean. Gainera, Auzitegiko Osoko Bilkurak esleitzen dizkion eginkizun guztietan eta Lehendakaritzak eskuordetzen dizkion eginkizun guztietan lagundu behar dio.

Idazkaritza Nagusia duen pertsona Osoko Bilkurak izendatzen du, lehendakariak proposatuta, eta bere eskumenen artean honako hauek nabarmentzen dira: Auzitegiko zerbitzu teknikoak eta administratiboak kudeatzea, Auzitegiko organo eta kide guztien laguntza teknikoa eta administratiboa, eta Osoko Bilkuraren erabakiak eta Lehendakaritzaren ebazpenak gauzatzeko behar diren jarduerak egitea.

Fiskalizazio-lanerako ezaugarriak

Epaitegiak fiskalizazioaren arloan esleituta dituen eginkizunak betetzeko eskumena Osoko Bilkurak du, eta berak banatuko ditu erantzukizunak kideen artean, lana arloka edo txostenka bereiziz. Banaketa horrek ez du aldatzen Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Osoko Bilkurak fiskalizazioaren alorrean duen eskumena

HKEEko kide bakoitza fiskalizazio-arlo baten arduraduna da, eta behar diren baliabide teknikoak eta giza baliabideak ditu lanak egiteko. Arlo bakoitzak aholkulari bat du, Osoko Bilkurako kide bakoitzak eskatuta lehendakariak izendatutako pertsona.

Sail bakoitzeko aholkulari bat eta Auditoretzako Batzorde Teknikoa osatzen dute Auzitegiko Lehendakaritzarekin eta Idazkaritza Nagusiarekin. Batzorde honek kontsulta-eginkizuna du, eta bertan aztertzen dira fiskalizazioekin, plangintzekin eta behin-behineko eta behin betiko txostenekin zerikusia duten dokumentuak, besteak beste, HKEEren osoko bilkurak eztabaidatu aurretik.

Lan-arlo bakoitzak auditoretzako langileak, abokatuak eta fiskalizazio-lanak egiteko behar diren administrazio-langileak ere baditu.

Txosten baten eskema

Informe eredua:

HKEEren osaera

Lehendakaria

Ana Helguera Líbano

Lehendakariordea

José Ángel Quintanilla Angulo

Aholkulariak

Inmaculada Anda Apodaka
Mª Teresa Crespo del Campo
Jaime Dominguez-Macaya Laurnaga
Xabier Txokarro Amunarriz
Josu Zubiaga Nieva

Idazkari Nagusia

Julio Artetxe Barkin

 • Jesús Álvarez Galdós (03.1995 – 06.2009)

Vicepresidente (04.2002 – 06.2009)

Presidente * (04.2007 – 06.2009)

 • Inmaculada Anda Apodaka (12.2021 – Actualidad)
 • José Luis Bilbao Eguren

Presidente (07.2015 – 12.2021)

 • José Miguel Bonilla Regadera (03.1992 – 03.1995 / 06.2009 – 07.2015)

Vicepresidente (06.2009 – 07.2015)

 • María Teresa Crespo del Campo (07.2015- Actualidad)
 • Iñaki De Goiri Barrón

Vicepresidente (03.1998 – 04-2002)

 • Jaime Dominguez-Macaya Laurnaga (12.2021 –Actualidad)
 • Josu Fernández García (03.1989 – 01.1992)
 • Milagros García Crespo

Presidenta (03.1989 – 12.1991)

 • Jesús Mariano García Ruíz (06.2009 – 2021)
 • José María Gorordo Bilbao (04.2002 – 07.2015)
 • Juan Carlos Gutiérrez Pinedo (03.1992 – 03-1998)

Vicepresidente (03.1992 – 06.1996)

 • Ana Helguera Líbano

Presidenta (12.2021 – Actualidad)

 • Pedro Hernando Arranz (03.1989 – 02.1992)

Vicepresidente (03.1989 – 07.1991)

 • Rafael Iturriaga Nieva (03.1995 – 05.2009)

Vicepresidente (06.1996 – 05.1998)

Presidente* (02.1998 – 05.1998)

Presidente (05.1998 – 04.2002)

 • Pedro Larrucea Martínez (03.1989 – 03.1995)
 • Juan Luis Laskurain Argarate

Presidente (03.1992 – 02.1998)

 • Begoña López Errasti (03.1989 – 06.2009)
 • Mª Asunción Macho Berroya (03.1989 – 04.2007)

Vicepresidenta (07.1991 – 03.1992)

Presidenta* (12.1991 – 03.1992)

Presidenta (04.2002 – 04.2007)

 • Begoña Marijuán Arcocha (06.2009 – 12.2021)
 • José Ignacio Martínez Churiaque

Presidente (06.2009 – 07.2015)

 • Eusebio Melero Beaskoetxea (12.2007 – 12.2021)
 • Gotzon Olarte Lasa (04.2002 – 06.2009)
 • José Angel Quintanilla Angulo (03.1998 – 04.2002 / 07.2015 – Actualidad)

Vicepresidente (07.2015- Actualidad)

 • Xabier Txokarro Amunarriz (07.2015 – Actualidad)
 • Pedro Mª Urizar Duñabeitia (03.1989 – 03.1995)
 • Gonzalo Vera-Fajardo Belinchón (03.1995 – 07.2015)
 • Josu Zubiaga Nieva (12.2021 – Actualidad)

*Vicepresidente en funciones de Presidente