Gardentasunaren ataria

 Hautaketa-prozesuei buruzko informazioa

HAUTAKETA-PROZESUEI BURUZKO EBAZPENAK

51/2023 Ebazpena: HKEEko karrerako funtzionario izendatzea xedatzen duena, lanpostuak: Auditore laguntzailea
52/2023 Ebazpena: HKEEko karrerako funtzionario izendatzea xedatzen duena, lanpostuak: Auditore laguntzailea
53/2023 Ebazpena: HKEEko karrerako funtzionario izendatzea xedatzen duena. Lanpostua: Letradua.
54/2023 Ebazpena: HKEEko karrerako funtzionario izendatzea xedatzen duena. Lanpostua: Administraria.
55/2023 Ebazpena: HKEEko karrerako funtzionario izendatzea xedatzen duena, lanpostua: Gidari mendekoa.

ARIBIDEKO HAUTAKETA-PROZESUAK

HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAN LANPOSTUAK BETETZEKO EZOHIKO KONTSOLIDAZIO-PROZESUA. BEHIN BETIKO KALIFIKAZIOEN DEIALDIA ETA DEITUTAKO LANPOSTUAK ESLEITZEKO BEHIN BETIKO PROPOSAMENA.

Administratiboa: Behin betiko kalifikazioak eta deitutako lanpostuak esleitzeko behin betiko proposamena
Auditore Atxikia: Behin betiko kalifikazioak eta deitutako lanpostuak esleitzeko behin betiko proposamena
Auditore Laguntzailea: Behin betiko kalifikazioak eta deitutako lanpostuak esleitzeko behin betiko proposamena
Gidari menpekoa: Behin betiko kalifikazioak eta deitutako lanpostuak esleitzeko behin betiko proposamena
Letratua: Behin betiko kalifikazioak eta deitutako lanpostuak esleitzeko behin betiko proposamena

67/2022 ETA 72/2022 EBAZPENEN DEIALDIA. BEHIN-BEHINEKO KALIFIKAZIOEN LEHIAKETA ETA DEITUTAKO LANPOSTUA ESLEITZEKO BEHIN-BEHINEKO PROPOSAMENA.

Administratzailea: Behin-behineko kalifikazioak eta deitutako lanpostuak esleitzeko behin betiko proposamena
Auditore atxikia: Behin-behineko kalifikazioak eta deitutako lanpostuak esleitzeko behin betiko proposamena
Auditore Laguntzailea: Behin-behineko kalifikazioak eta deitutako lanpostuak esleitzeko behin betiko proposamena
Gidari-menpekoa: Behin-behineko kalifikazioak eta deitutako lanpostuak esleitzeko behin betiko proposamena
Letratua: Deitutako lanpostuak esleitzeko behin betiko eta behin-behineko behin betiko kalifikazioak

MEREZIMENDUAK ETA EGINKIZUNAK EGIAZTATZEKO EPEA

PROZESUA : AUDITORE ATXIKIA: MEREZIMENDUAK ETA EGINKIZUNAK EGIAZTATZEKO EPEA
PROZESUA : AUDITORE LAGUNTZAILEA: MEREZIMENDUAK ETA EGINKIZUNAK EGIAZTATZEKO EPEA
PROZESUA : ADMINISTRATZAILEA MEREZIMENDUAK EGIAZTATZEKO EPEA
PROZESUA : GIDARI-MENPEKOA MEREZIMENDUAK EGIAZTATZEKO EPEA
PROZESUA : LETRATUA MEREZIMENDUAK EGIAZTATZEKO EPEA

Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda automatikoki onartzea eta epaimahaiko kideak izendatzea, honako lanpostu hauek betetzeko:

2023/1767_ Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda automatikoki onartzea, eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiko ikuskatzaile atxikiaren lanpostuak betetzeko epaimahaia osatuko duten kideak izendatzea.
2023/1768_ Herri Kontuen Euskal Epaitegian auditore laguntzaile lanpostuak betetzeko onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda automatikoki onartzea eta epaimahaikideak izendatzea.
2023/1769_ Herri Kontuen Euskal Epaitegian legelari-lanpostuak betetzeko onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda automatikoki onartzea eta epaimahaikideak izendatzea.
2023/1770_ Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda automatikoki onartzea eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiko administrari lanpostuak betetzeko epaimahaikideak izendatzea.
2023/1771_ Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda automatikoki onartzea, eta epaimahaiko kideak izendatzea, Herri Kontuen Euskal Epaitegiko gidari mendekoen lanpostuak betetzeko.

Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda automatikoki onartzea eta epaimahaiko kideak izendatzea, honako lanpostu hauek betetzeko:

2023/843_ Herri Kontuen Euskal Epaitegian ikuskatzaile laguntzailearen lanpostuak betetzeko enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuan onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda.
2023/844_ Herri Kontuen Euskal Epaitegian auditore laguntzaile lanpostuak betetzeko enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuan onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda.
2023/845_ Herri Kontuen Euskal Epaitegian legelari-lanpostuak betetzeko enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuan onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda.
2023/846_ Herri Kontuen Euskal Epaitegian administrari lanpostuak betetzeko enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuan onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda.
2023/847_ Herri Kontuen Euskal Epaitegian menpeko gidari-lanpostuak betetzeko enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuan onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda.

LAN ESKAINTZA PUBLIKO BEREZIA 2022

2022/5718 Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren osoko bilkuraren erabakia, 2022rako aldi baterako enplegua egonkortzeko ezohiko enplegu publikoaren eskaintza onartzen duena
Inskripzioak telematikoki izapidetzeko eta hautaketa-prozesuei buruzko informazioa eskuratzeko esteka, TVCP-HKEEren eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen helbide elektronikotik eskura daitekeena.
2022/5689 Salbuespenezko prozesuak arautuko dituzten OINARRI OROKORRAK
2022/5732 Oinarri espezifikoak 8 ikuskatzaile laguntzaile plaza
2022/5733 Oinarri espezifikoak 6 ikuskatzaile laguntzaile plaza
2022/5734 Oinarri espezifikoak letratu plaza 1
2022/5735 Honako hauek hornitzeko oinarri espezifikoak: administratzaile plaza 1
2022/5736_Honako hauek hornitzeko oinarri espezifikoak:gidari-menpekorako plaza 1
Eskaera-formularioa Salbuespenezko egonkortze-prozesua, karrerako funtzionarioen lanpostu hutsak behin betiko betetzeko

LAN ESKAINTZA PUBLIKO BEREZIA 2022

2022/5731_Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Osoko Bilkurak 2022rako ohiko lan-eskaintza publikoa onartu du, 2022ko abenduaren 1eko bilkuran onartua.

AURREKO HAUTAKETA-PROZESUA

IKUSKATZAILEEN 2008KO LAN-POLTSA
2006KO LAN-POLTSA
* Jakinarazten da emandako datu pertsonalak Herri Kontuen Euskal Epaitegiak tratatuko duen fitxategi batean sartuko direla, identifikazio-datuak kudeatu ahal izateko. (“Fitxategietako datuen babesa”)