19/2013 LEGEAREN 8. ARTIKULUA. Ekonomiari, aurrekontuei eta estatistikari buruzko informazioa

Kontratugilearen Profila

Sektore Publikoko Kontratuen Legea 2018ko martxoaren 9an indarrean jartzen denetik aurrera (347.3 artikulua), Kontuen Euskal Epaitegiaren Kontratugilearen profila Euskadiko Kontratazio Publikoaren Kontratugilearen Profilean sartuko da.

Zerrendara sartzeko, “Testu librea” dioen laukian botere esleitzailearen izena sartu beharko da, kasu honetan “HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA”.