19/2013 LEGEAREN 8. ARTIKULUA. Ekonomiari, aurrekontuei eta estatistikari buruzko informazioa

Goi-kargudunen ordainsariak

HKEEko Kideen Ordainsaria

HKEEko goi-kargudunen ordainsariak, 1989ko apirilaren 5eko Osoko Bilkuraren eta 1989ko urriaren 16ko Osoko Bilkuraren erabakiz, Eusko Jaurlaritzako goi-kargudun batzuen ordainsariekin baliokideak dira, honako xehetasun hauekin:

  • HKEEko lehendakaria EJko sailburuarekiko baliokidea
  • HKEEko lehendakariordea EJko sailburu eta sailburuordearen arteko batez besteko aritmetikoarekiko baliokidea
  • HKEEko sailburua, EJko sailburuordearen baliokidea
  • HKEEko idazkari nagusia EJko sailburuorde eta zuzendariaren arteko batez besteko aritmetikoarekiko bateragarria

2023ko HKEEko kideen ordainsarien gardentasun-ataria

Abenduaren 23ko 15/2022 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2023ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenak, Eusko Jaurlaritzako goi-kargudunen urteko ordainsariak ezartzen ditu, eta, horren ondorioz, HKEEko goi-kargudunen urteko ordainsarien baliokidetzak, eta honela geratzen dira:

  • Lehendakaria: 104.948 euro
  • Lehendakariordea: 100.908 euro
  • Kontseilariak: 93.155,6 euro
  • Idazkari nagusiak: 82.617 euro