19/2013 LEGEAREN 8. ARTIKULUA. Ekonomiari, aurrekontuei eta estatistikari buruzko informazioa

Ebazpenak