19/2013 LEGEAREN 6 bis ARTIKULUA. Tratamendu-jardueren erregistroa, aldaketak

Presentazioa

Datuak Babesteko 2016/679 Europako Erregelamendu Orokorrak lehen aldiz arautzen du Europan Oinarrizko Eskubideen Europako Gutunaren 8. artikuluan jasotako oinarrizko eskubidea.

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hainbat neurri hartu ditu Erregelamenduaren eskakizunak betetzeko.

Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziatu zen Deustuko Unibertsitatean, eta ondoren enpresa txiki eta ertainen kudeaketan trebatu zen (1997). Herri Kontuen Euskal Epaitegiko sailburua 2015eko ekainetik. Lehenago, Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganbera Ofizialeko Finantza Administrazioko arduradun gisa lan egin du (1988-2007), eta Gipuzkoako Aurrezki Kutxako Administrazio Kontseiluko kide izan da (2012-2014). Euskalduna da eta ingelesa eta frantsesa dakizki.