Funtzionamentua

Txosten Baten Eskema

Fiskalizazio-txosten estándar baten ereduzko eskema honako hau da:

a) SARRERA

b) Iritzia

  • Legaltasuna
  • Finantza

c) Kudeaketaren alderdiak eta gomendioak

d) Finantza-egoeraren azterketa

e) Erakundearen Kontuak

f) Azalpen-eranskinak

Beste txosten espezifikoago batzuek lanaren helburuetara egokitzen dute edukia, eta, askotan, aztertutako arloei buruzko ondorioen ordez, Iritzia jartzen dute.

HKEEren Osoko Bilkurak behin betiko txosten bat onartzeak horren berri emateko prozesua dakar.