Funtzionamendua

Emaitzak jakinaraztea

GARDENTASUNAREKIKO KONPROMISUA

HKEEk kudeaketa publikoaren gardentasunarekin duen konpromisoaren ondorioz, txostenak argitaratzeak eta zabaltzeak garrantzi berezia hartzen du bere jardunean.

Fiskalizazio-txostena fiskalizatuari bidaltzen zaio, jakinaren gainean egon dadin. Era berean, nahitaez bidali behar da Eusko Legebiltzarrera, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu.

EAEko beste administrazio batzuetara ere bidaltzen da, hala nola Eusko Jaurlaritzara, foru-aldundietara, hiru lurraldeetako Batzar Nagusietara, Eudelera…

Herritarrekiko zuzeneko komunikazioa

Aldi berean, Estatuko Kontuen Auzitegira eta gainerako autonomia-erkidegoetako kanpo-kontroleko organoetara bidaltzen da. Estatuko Kontu Auzitegiak txostena berrikusten du, bere ikuspuntutik eta esleituta dituen kontabilitateko auzipetze-eskumenak baliatuz kontabilitate-erantzukizunaren zantzuak dauden zehazteko, eta, hala badagokio, dagokion prozedura hasten du.

Herritarrari zuzenean komunikatzea ez da falta, HKEEk ez baitu ahaztu, eta horrek ematen baitu, neurri handi batean, beharrezko gardentasuna.

Komunikazio irekia

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, premia horren jakitun eta, aldi berean, bere jarduna inpartzialtasunez gidatu behar duela jakinik, komunikazio-politika irekia ezarri du hartzaileei dagokienez, eta, aldi berean, edukiari dagokionez, bere txostenak zabaltzera mugatu du, HKEEk osoko bilkurak onartutako txostenetatik kanpo adierazpenik egitea saihestuz.

Hedabideentzako arreta

Helburu hori lortzeko, onartutako txosten guztiak bidaltzen zaizkie, Eusko Legebiltzarrak eta fiskalizatuak jaso eta berehala, EAEn ezarrita dauden komunikabideei (prentsa idatzia, irratia, telebista eta prentsa-agentziak). Txostenak prentsa-ohar batekin batera bidaltzen dira, errazago ulertzeko. Era berean, komunikabideekin komunikazio-ildoak mantentzen dira, HKEEren lanari dagokionez eska ditzaketen txostenen edukiari edo bestelako informazio-beharrei buruz dituzten eskakizunei erantzuteko.

Baliabide digitalak

Komunikazio arin horri eusteko, HKEE ez dago komunikazio-teknologia berriek ematen dituzten abantailetatik kanpo, eta Interneten aldeko apustua egin da, bai dokumentazioa bidaltzeko, bai gure web orria (www.tvcp.org) txostenetara berehala sartzeko tresna izan dadin. Txostenak web-orrian “zintzilikatzen” dira, eta, beraz, sarbide unibertsalekoak dira, komunikabideetara bidaltzen diren une berean.

Hedabideetara posta elektronikoz bidaltzen dira; sistema horrek berehalakotasuna ematen du, eta informazioa eskuratzeko aukera-berdintasuna bermatzen du.