Egoitza Elektronikoa

Udalen eta udalaz gaindiko erakundeen diagnostiko ekonomiko-finantzarioaren txostenerako datuak bidaltzeko platafoma

Sarrea Udalen eta udalaz gaindiko erakundeen ekonomia- eta finantza-diagnostikoaren txostenera

HKEE kontrolatzeko informazioa

Plataforma Kontu-hartzailetzako txostenak bidaltzea

EAE-KO TOKI-ERAKUNDEEK, FORU-ERAKUNDEEK, AUTONOMIKOEK ETA BESTE ERAKUNDE BATZUEK KONTRATAZIO- EDO HITZARMEN-ESPEDIENTEAK BIDALTZEA

Plataforma kontratazio-espedienteak edo hitzarmenak bidaltzeko
Euskadiko Kontratuen Plataforman erregistratutako erakundeentzako salbuespena