Herri Kontuen Euskal Epaitegia

Euskal Sektore Publikoaren finantza eta kontularitzako jarduerak fiskalizatzen dituen organo gorena da

Atal nabarmenak

Ezagutu gure kontsulta-atal garrantzitsuenak

Sartu orain eduki eguneratuetara eta interesgarrienetara

HKEEri buruz

Ezagutu gure erakundea eta funtzioak

Ongi etorri Herri Kontuen Euskal Epaitegira. Herri Kontuen Euskal Epaitegia 1988ko otsailaren 5ean sortu zen lege bitartez (urriaren 28ko 6/2021 Lege bidez aldatutakoa) Euskal Sektore Publikoaren finantza eta kontularitzako jarduerak fiskalizatzen dituen organo gorena da.

Zuzenean Eusko Legebiltzarraren mendekoa da, honek izendatzen baititu bertako kideak eta honen aurrean aitortu behar baititu kontuak; ordea, Legebiltzarrarekiko berekiko ere, burujabetasunez dihardu.

Jarduera-eremuak

SPVren jarduera ekonomiko-finantzarioaren legezkotasuna

SPVren jardueraren eraginkortasuna eta efizientzia

Jasotako laguntzak behar bezala erabili direla eta zertarako erabili diren

Finantza-dokumentazioa aplikatu beharreko kontabilitate-printzipioen mende jartzea.

Intereseko eremuak

Interesatzen zaizun informazio guztia